ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ως προς τη συμπλήρωση 4 θέσεων τενόρων και 6 θέσεων βαρύτονων/μπάσων στην παραγωγή Αΐντα.

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη, νέος Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ ορίζεται ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας χορογράφος και χορευτής Αντώνης Φωνιαδάκης. Ο Αντώνης Φωνιαδάκης, επελέγη μεταξύ των 36 υποψηφίων, οι οποίοι συμμετείχαν στη σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Ο νέος Διευθυντής Μπαλέτου αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου 2016 και η διάρκεια της θητείας του είναι τριετής.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ώρες παραστάσεων Καρμενσίτας

Ανακοινώνεται ότι, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις των Καρμενσίτας, στις 11.00 και στις 13.00.

Μετά την ακρόαση των υποψηφίων η επιτροπή αποφάσισε την επιλογή των πιο κάτω αναφερόμενων καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά):

Ανακοινώνεται ότι, αναβάλλεται η παιδική παράσταση "Καρμενσίτας" της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, λόγω στάσης εργασίας του Σωματείου Τεχνικού, Βοηθητικού και Λοιπού προσωπικού της ΕΛΣ.

Κυρίες και κύριοι βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η αποψινή παράσταση των Καπουλέτων και Μοντέκκων, ματαιώνεται λόγω στάσης εργασίας του Σωματείου Τεχνικού, Βοηθητικού και λοιπού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στις 14/12/2015 στις Βιόλες, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της, κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο.