Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Εθνική Λυρική Σκηνή (εφεξής, η «ΕΛΣ»). Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας και, εφόσον κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που ο οργανισμός επιθυμεί να καλύψει, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του βιογραφικού σας στην ΕΛΣ σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:

 • Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.
 • Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
 • Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού 364, Καλλιθέα, 15451, Τηλ. +30-213 0885710, e-mail: info@nationalopera.gr, είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στον Οργανισμό. Η ΕΛΣ προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΕΛΣ με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της ΕΛΣ προς κάλυψη θέσεων εργασίας. Η επεξεργασία αυτή σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει υπέρμετρα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των αιτούντων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από τα βιογραφικά σημειώματα που εσείς τοποθετείτε στη Βάση Δεδομένων Βιογραφικών της ιστοσελίδας τους και εν συνεχεία τα προωθούν σε ενδιαφερόμενους εργοδότες, μεταξύ των οποίων και στην ΕΛΣ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την ΕΛΣ πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας, που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Με την υποβολή του βιογραφικού σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να εκτιμήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές σας και να εξετάσουμε πιθανότητες συνεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε το βιογραφικό σας οποιαδήποτε στιγμή ή/και να το διαγράψουμε, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr με θέμα «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ».

Για την υποβολή βιογραφικού σημειώματος από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συναίνεση του ασκούντος την γονική επιμέλεια.

Όταν στέλνετε το βιογραφικό σας χωρίς να υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, η ΕΛΣ θα καταχωρήσει και θα διατηρήσει το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Στη συνέχεια θα σας ζητήσει να ανανεώσετε το περιεχόμενό του, εάν απαιτείται, και να δηλώσετε, εάν επιθυμείτε την περαιτέρω διατήρησή του.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την βάση δεδομένων της ΕΛΣ σε ένα (1) έτος από την κάλυψη της εν λόγω θέσης, εκτός εάν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία σας.

Αν η ΕΛΣ προχωρήσει σε σύναψη συνεργασίας μαζί σας για την κάλυψη της εν λόγω θέσης, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάρτηση του βιογραφικού σας στην ιστοσελίδα της. Αν επιθυμείτε το βιογραφικό σας να μην αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ, παρακαλούμε, μετά τη σύναψη της συνεργασίας, αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@nationalopera.gr με θέμα «ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ».

Το βιογραφικό σας ενδέχεται να συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ακουστικό υλικό) με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της δουλειάς σας. Το υλικό αυτό ενδέχεται να αποσταλεί στην ΕΛΣ μέσω τρίτων εταιρειών (π.χ. Youtube, Vimeo, Υπηρεσίες Cloud, κ.ά.). Η ΕΛΣ δεν ευθύνεται για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τις εταιρείες αυτές. Παρακαλούμε πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών τους, διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

 

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία

στην ταχυδρομική διεύθυνση Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, υπόψιν του DPO ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@nationalopera.gr

καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην ταχυδρομική διέυθυνση Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, υπόψιν του DPO ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@nationalopera.gr.

Πολιτική Cookies

Η Πολιτική Cookies της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχει γραφτεί με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Cookies μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr.

Η Πολιτική Cookies της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρέχει πληροφορίες για τη χρήση των Cookies και Παρόμοιων Τεχνολογιών από την ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Περιγράφει, επίσης, τι είδους επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα Cookies και τις Παρόμοιες Τεχνολογίες.

Η Πολιτική Cookies είναι μέρος των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Σας συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η Πολιτική Cookies, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα μας, είναι αυτή που ισχύει κάθε στιγμή. Το τμήμα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση αυτής της Πολιτικής. Καμία τροποποίηση της Πολιτικής Cookies δεν ισχύει αν δε δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα μας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ενημερώσουμε με νέο μήνυμα κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα. Αν κάνουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ζητήσουμε να την αποδεχτείτε εκ νέου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα Πολιτική Cookies,  η Πολιτική Απορρήτου.

Tι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server). 

Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα Cookies» ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το σύστημα περιήγησης (browser, π.χ. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, DuckDuckGo κ.ά.). Τα «Επίμονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας τη στιγμή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όταν ανοίξετε το σύστημα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.

Cookies πρώτου μέρους και τρίτων μερών – Ανάλογα με την Ιστοσελίδα ή τον ιστοχώρο (domain) που εγκαθιστά το cookie, τα cookies χαρακτηρίζονται ως «πρώτου» ή «τρίτου» μέρους. Τα cookies πρώτου μέρους σε γενικές γραμμές είναι cookies που εγκαθίστανται από την Ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης. Τα cookies τρίτου μέρους είναι cookies που εγκαθίστανται από έναν ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που επισκέφθηκε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί μία ιστοσελίδα και μία διαφορετική εταιρεία εγκαταστήσει ένα cookie μέσω αυτού της ιστοσελίδας, το cookie αυτό θα είναι τρίτου μέρους.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η διαφήμιση, η απόκτηση στατιστικών στοιχείων (δηλαδή πόσοι επισκέπτες είδαν συγκεκριμένες σελίδες στην Ιστοσελίδα μας ή βλέπουν τις διαφημίσεις μας όταν χρησιμοποιούν άλλες ιστοσελίδες) και η διευκόλυνση της διάδρασής σας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απόκτηση στατιστικών στοιχείων και η διάδρασή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βοηθά να σχεδιάζουμε καλύτερα την Ιστοσελίδα μας και να τη βελτιώνουμε διαρκώς για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Εμείς ή/και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας κατηγοριοποιούμε τα cookies όπως θα περιγράψουμε στην συνέχεια. Μπορείτε να αποκλείσετε καθεμία από τις κατηγορίες cookies ξεχωριστά (εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies) οποιαδήποτε στιγμή.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά της. Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα σημαντικά cookies:

 • Να παραμένετε συνδεδεμένοι στην Ιστοσελίδα·
 • Να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες καταχωρείτε στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή των συναλλαγών σας μέσω της Ιστοσελίδας·
 • Να προστατεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της ανακατεύθυνσής σας σε εφαρμογές πληρωμών τρίτων μερών και της επιστροφής σας στην Ιστοσελίδα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή·
 • Να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την συναλλαγή σας μετά την ολοκλήρωσή της και
 • Γενικά, να σας παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το απολύτως αναγκαίο cookie 0548b9cf4befd81c4d56, το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα μας. Το cookie αυτό διαγράφεται αφότου κλείσετε τον περιηγητή σας (cookie συνεδρίας).

Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα και την εμπειρία σας, ως επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με:

• Σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα,
• Προϊόντα και υπηρεσίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χρηστών,
• Διαφημίσεις ή προσφορές που έχετε δει,
• Συνδέσμους (links) που έχετε επιλέξει,
• Μηνύματα λάθους που μπορεί να λάβετε κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies απόδοσης. Τα cookies αυτά είναι πρώτου μέρους:

 • _gat: Το cookie αυτό μετρά τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα μας. Λήγει 10 λεπτά αφότου κλείσετε τον browser που χρησιμοποιείτε.
 • _gid: Το cookie αυτό αποθηκεύει τις άλλες ιστοσελίδες με τις οποίες αλληλεπιδράτε. Λήγει 1 ημέρα μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας.
 • _ga: Το cookie αυτό σας αποδίδει ένα μοναδικό, τυχαίο αριθμό χρήστη, με σκοπό να γνωρίζουμε τα στατιστικά επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας, ώστε να τη βελτιώνουμε διαρκώς για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Το cookie αυτό λήγει 2 χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας

Cookies Στοχοποίησης/Διαφήμισης

Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεών σας στην Ιστοσελίδα, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί, καθώς και τους συνδέσμους (links) και τις διαφημίσεις που έχετε επιλέξει. Ένας από τους σκοπούς μας είναι να κάνουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας πιο σχετικό στις προτιμήσεις σας. Ένας άλλος σκοπός είναι να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες που έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο σχετικές στα εμφανή ενδιαφέροντά σας.
Η παροχή διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας μπορεί να περιλαμβάνει εμάς, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, όπως διαφημιστές, πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων και πλατφόρμες που βασίζονται στην ζήτηση. Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας μπορούμε επίσης να προσθέσουμε άλλα δεδομένα σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από τρίτους. Επίσης, μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για την αποστολή διαφημίσεων σε εσάς.
Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα εξής cookies διαφήμισης:

 • Το fr τοποθετείται από το Facebook για να επιτρέψει την προβολή διαφημίσεων ή την επαναστόχευση. Η περίοδος διατήρησής του είναι 3 μήνες.
 • Το IDE τοποθετείται από την Doubleclick, η οποία ανήκει στην Google. Επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων για χρήση σε συμπεριφορική διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο. Διατηρείται για 13 μήνες.
 • Το VISITORINFO1LIVE τοποθετείται από την YouTube. Επιτρέπει τη διατήρηση αρχείου για τις επιλογές χρηστών κατά την προβολή βίντεο του YouTube που είναι ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες. Μπορεί επίσης να αντιληφθεί αν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη νέα ή την παλαιότερη έκδοση του YouTube. Διατηρείται για 6 μήνες.
 • Το YSC τοποθετείται επίσης από την YouTube για να καταγράφει τις προβολές βίντεο του YouTube που είναι ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες. Διαγράφεται με τη λήξη της συνεδρίας πλοήγησης.

Cookies Τρίτων Μερών

Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και να σας βοηθήσουμε να αλληλεπιδράσετε με τους λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιστοσελίδα μας ενσωματώνει περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.) ή συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Όταν επισκέπτεστε συνδέσμους ή/και ιστοσελίδες τρίτων μερών, εφαρμόζεται η πολιτική cookies αυτών των τρίτων μερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε με δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ εδώ.

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου (browsers) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο παρέχουν μέσα ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε μία από τις συσκευές σας.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες της Ιστοσελίδας μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας μέσω της Ιστοσελίδας μας. Σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση να μην απενεργοποιείται τα απολύτως απαραίτητα cookies.

Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείμενα Flash εφαρμογών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντικείμενα Flash εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησής του στην ιστοσελίδα της Adobe.


Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας:

Microsoft Windows Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Opera

Mobile συσκευές:

Android

Safari

Windows Phone

Blackberry

Αν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο περιηγητή, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες ρύθμισης των cookies στο τμήμα βοήθειας (support) του περιηγήτή σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων μερών:

Τί είναι οι παρόμοιες τεχνολογίες;

Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) και τα clear GIFs (μορφή ανταλλαγής γραφικών) είναι μικροσκοπικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης σας σε μία ιστοσελίδα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με cookies. Τα αντικείμενα Flash (τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα) είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας από μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe.

Web beacons και ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts)

Τα web beacons και οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και σε ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις.

Web beacons (ή “tags”) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις.

Οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες ιστοσελίδες και μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους συνδέσμους επιλέγετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα μας και να διαμορφώνουμε την Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του συστήματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των λειτουργιών κώδικα στο τμήμα βοήθειας (support) του περιηγήτή σας. Σημειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Απόρρητο

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτομερή περιγραφή της απορίας σας σχετικά με τα Cookies.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 24/3/2021