Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας προκειμένου να αγοράσετε εισιτήρια ηλεκτρονικά, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, για την ολοκλήρωση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή/και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου. Επίσης στα προσωπικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την on line αγορά εισιτηρίων από τον χρήστη συγκαταλέγονται και τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας (αριθμός πιστωτικής και ημερομηνία λήξης). Τα δεδομένα αυτά τα τηρούμε ανωνυμοποιημένα και ποτέ δε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκεύη σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Στους χρήστες μας που επισκέπτονται την Ιστοεσλίδα μας μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας σας ζητούμε το όνομα και το e-mail σας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας).

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.

Επικοινωνίες

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι όλες της μορφής __________@nationalopera.gr.  Οποιαδήποτε διεύθυνση δεν ακολουθεί αυτή τη μορφή δεν είναι επίσημη διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δεδομένα μπορεί τυχόν να ανταλλαχθούν με αυτή τη διεύθυνση. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά δεν προέρχεται από μία επίσημη διεύθυνσή μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο dpo@nationalopera.gr

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) τα οποία λαμβάνουμε στις επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας διαβάζονται από τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία παραλήφθηκε το μήνυμα, και στη συνέχεια προωθούνται σε άλλα τμήματα ή συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Δεν προωθούμε σε τρίτους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία λαμβάνουμε στις επίσημες ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι οποίοι εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας υπόκεινται στη νόμιμη πρόσβαση που επιτρέπεται υπό την Ελληνική νομοθεσία.

Ο πάροχός μας αυτή τη στιγμή είναι η Microsoft.

Δεν ζητάμε πληροφορίες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή πληροφορίες που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή, ή τον γενετήσιο προσανατολισμό κάποιου φυσικού προσώπου.

Πληροφορίες για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας

Συχνά, λαμβάνουμε βιογραφικά σημειώματα, συστατικές επιστολές ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα από επίδοξους εργαζόμενους ή επίδοξους συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα στην Πολιτική Βιογραφικών μας. 

Διατηρούμε αρχείο με όλες τις λογιστικές και διοικητικές πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του οργανισμού, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ιστοσελίδα

Συνεργαζόμαστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου μας, την Centiva, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται. Η Centiva διατηρεί τα δεδομένα της ιστοσελίδας μας στη Γερμανία, επομένως η προστασία των δεδομένων διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Centiva λειτουργεί ως επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων, ενώ η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνουν σε τρίτες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνεπώς, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών συνάδει με τη δική μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Αγορά Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζεται με την εταιρεία Ticket Services για την παροχή σε εσάς ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η συνεργασία αυτή γίνεται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της ασφάλειάς σας κατά την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα θεάματα και τις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στο πλαίσιο αυτό, όταν αγοράζετε ηλεκτρονικό εισιτήριο από την Ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που εισάγετε στο πεδίο «Αγορά Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου» διαβιβάζονται τόσο στην Εθνική Λυρική Σκηνή όσο και στην Ticket Services.

Σας ενημερώνουμε ότι για την αγορά εισιτηρίων, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς είναι τα εξής:
- Ονοματεπώνυμο
- Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγορά εισιτηρίου για την παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την οποία εσείς επιλέγετε. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται, ώστε να είμαστε σε θέση να σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της παράστασης, να σας αποζημιώσουμε ή/και να επανεκδόσουμε το εισιτήριό σας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή πρόσκλησης από την Εθνική Λυρική Σκηνή προς εσάς για τη συμμετοχή σε ανώνυμη έρευνα κοινού με σκοπό να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες και την παραγωγή θεαμάτων. Σε καμία περίπτωση τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Newsletter

Αν εγγραφείτε στο newsletter μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) θα χρησιμοποείται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους. Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή σας.

Πληροφορίες σχετικά με στατιστικά στοιχεία του newsletter μας (π.χ. αριθμός εγγεγραμμένων) ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Εθνική Λυρική Σκηνή χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τη δραστηριότητά της.

Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία από την Εθνική Λυρική Σκηνή και, εάν αυτό συμβαίνει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν μέσω συμπληρωματικής δήλωσης προς εμάς.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαιούστε να αντιτάσσετε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης

Έχετε το δικαίωμα να μη λαμβάνονται αποφάσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο dpo@nationalopera.gr.

Subdomains

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και στα subdomains της Ιστοσελίδας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπως για παράδειγμα το www.virtualmuseum.nationalopera.gr και το www.e-audition.nationalopera.gr.

Ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@nationalopera.gr.

Τροποποιήσεις

Στην περίπτωση που η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, η παρούσα σελίδα θα ενημερωθεί αυτόματα και οι σχετικές αλλαγές θα υπογραμμιστούν.

Τελευταία τροποποίηση: 09/01/2018

Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Εθνική Λυρική Σκηνή (εφεξής, η «ΕΛΣ»). Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας και, εφόσον κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που ο οργανισμός επιθυμεί να καλύψει, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:

 • Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.
 • Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
 • Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού 364, Καλλιθέα, 15451, Τηλ. +30-213 0885710, e-mail: info@nationalopera.gr, είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας και του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στον Οργανισμό.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων και μόνο  εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεση σας. Για να είναι βέβαιη η ΕΛΣ ότι συναινείτε στην επεξεργασία, θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επιβεβαίωσης της συναίνεσης σας και, αφού ακολουθήσετε τον σύνδεσμο (link) που περιέχει, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η καταχώρηση του Βιογραφικού σας έγινε με επιτυχία».

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΕΛΣ με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από τα βιογραφικά σημειώματα που εσείς τοποθετείτε στη Βάση Δεδομένων Βιογραφικών της ιστοσελίδας τους και εν συνεχεία τα προωθούν σε ενδιαφερόμενους εργοδότες, μεταξύ των οποίων και στην εταιρεία μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την ΕΛΣ πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας, που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Με την υποβολή του βιογραφικού σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να εκτιμήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές σας και να εξετάσουμε πιθανότητες συνεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr με θέμα «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ». Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας μας.

Για την υποβολή βιογραφικού σημειώματος από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συναίνεση του ασκούντος την γονική επιμέλεια.

Όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας χωρίς να υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, η ΕΛΣ θα καταχωρήσει και θα διατηρήσει το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Στη συνέχεια θα σας ζητήσει να ανανεώσετε το περιεχόμενό του, εάν απαιτείται, και να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την περαιτέρω διατήρησή του.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την βάση δεδομένων της εταιρεία μας σε ένα (1) έτος από την κάλυψη της εν λόγω θέσης, εκτός εάν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία σας.

Αν η ΕΛΣ προχωρήσει σε σύναψη συνεργασίας μαζί σας για την κάλυψη της εν λόγω θέσης, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάρτηση του βιογραφικού σας στην ιστοσελίδα της. Αν επιθυμείτε το βιογραφικό σας να μην αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ, παρακαλούμε, μετά τη σύναψη της συνεργασίας, αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@nationalopera.gr με θέμα «ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ».

Η ΕΛΣ χρησιμοποιεί τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνει αποκλειστικά για καλλιτεχνικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των θέσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση της αποστολής της.

Το βιογραφικό σας ενδέχεται να συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ακουστικό υλικό) με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της δουλειάς σας. Το υλικό αυτό ενδέχεται να αποσταλλεί στην ΕΛΣ μέσω τρίτων εταιρειών (π.χ. Youtube, Vimeo, Υπηρεσίες Cloud, κ.ά.). Η ΕΛΣ δεν ευθύνεται για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τις εταιρείες αυτές. Παρακαλούμε πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών τους, διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές απορρητού και προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.

στην ταχυδρομική διεύθυνση Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, υπόψιν του DPO ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@nationalopera.gr.

καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην ταχυδρομική διέυθυνση Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, υπόψιν του DPO ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@nationalopera.gr.

Πολιτική Cookies

Η Πολιτική Cookies της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχει γραφτεί με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Cookies μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr.

Η Πολιτική Cookies της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρέχει πληροφορίες για τη χρήση των Cookies και Παρόμοιων Τεχνολογιών από την ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Περιγράφει, επίσης, τι είδους επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα Cookies και τις Παρόμοιες Τεχνολογίες.

Η Πολιτική Cookies είναι μέρος των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Σας συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η Πολιτική Cookies, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα μας, είναι αυτή που ισχύει κάθε στιγμή. Το τμήμα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση αυτής της Πολιτικής. Καμία τροποποίηση της Πολιτικής Cookies δεν ισχύει αν δε δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα μας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ενημερώσουμε με νέο μήνυμα κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα. Αν κάνουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ζητήσουμε να την αποδεχτείτε εκ νέου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα Πολιτική Cookies,  η Πολιτική Απορρήτου.

Tι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server). 

Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα Cookies» ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το σύστημα περιήγησης (browser, π.χ. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, DuckDuckGo κ.ά.). Τα «Επίμονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας τη στιγμή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όταν ανοίξετε το σύστημα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.

Cookies πρώτου μέρους και τρίτων μερών – Ανάλογα με την Ιστοσελίδα ή τον ιστοχώρο (domain) που εγκαθιστά το cookie, τα cookies χαρακτηρίζονται ως «πρώτου» ή «τρίτου» μέρους. Τα cookies πρώτου μέρους σε γενικές γραμμές είναι cookies που εγκαθίστανται από την Ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης. Τα cookies τρίτου μέρους είναι cookies που εγκαθίστανται από έναν ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που επισκέφθηκε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί μία ιστοσελίδα και μία διαφορετική εταιρεία εγκαταστήσει ένα cookie μέσω αυτού της ιστοσελίδας, το cookie αυτό θα είναι τρίτου μέρους.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η διαφήμιση, η απόκτηση στατιστικών στοιχείων (δηλαδή πόσοι επισκέπτες είδαν συγκεκριμένες σελίδες στην Ιστοσελίδα μας ή βλέπουν τις διαφημίσεις μας όταν χρησιμοποιούν άλλες ιστοσελίδες) και η διευκόλυνση της διάδρασής σας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απόκτηση στατιστικών στοιχείων και η διάδρασή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βοηθά να σχεδιάζουμε καλύτερα την Ιστοσελίδα μας και να τη βελτιώνουμε διαρκώς για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Εμείς ή/και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας κατηγοριοποιούμε τα cookies όπως θα περιγράψουμε στην συνέχεια. Μπορείτε να αποκλείσετε καθεμία από τις κατηγορίες cookies ξεχωριστά (εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies) οποιαδήποτε στιγμή.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά της. Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα σημαντικά cookies:

 • Να παραμένετε συνδεδεμένοι στην Ιστοσελίδα·
 • Να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες καταχωρείτε στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή των συναλλαγών σας μέσω της Ιστοσελίδας·
 • Να προστατεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της ανακατεύθυνσής σας σε εφαρμογές πληρωμών τρίτων μερών και της επιστροφής σας στην Ιστοσελίδα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή·
 • Να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την συναλλαγή σας μετά την ολοκλήρωσή της και
 • Γενικά, να σας παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το απολύτως αναγκαίο cookie 0548b9cf4befd81c4d56, το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα μας. Το cookie αυτό διαγράφεται αφότου κλείσετε τον περιηγητή σας (cookie συνεδρίας).

Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα και την εμπειρία σας, ως επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με:

 • Σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα,
 • Προϊόντα και υπηρεσίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χρηστών,
 • Διαφημίσεις ή προσφορές που έχετε δει,
 • Συνδέσμους (links) που έχετε επιλέξει,
 • Μηνύματα λάθους που μπορεί να λάβετε κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies απόδοσης. Τα cookies αυτά είναι πρώτου μέρους:

 • _gat: Το cookie αυτό μετρά τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα μας. Λήγει 10 λεπτά αφότου κλείσετε τον browser που χρησιμοποιείτε.
 • _gid: Το cookie αυτό αποθηκεύει τις άλλες ιστοσελίδες με τις οποίες αλληλεπιδράτε. Λήγει 1 ημέρα μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας.
 • _ga: Το cookie αυτό σας αποδίδει ένα μοναδικό, τυχαίο αριθμό χρήστη, με σκοπό να γνωρίζουμε τα στατιστικά επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας, ώστε να τη βελτιώνουμε διαρκώς για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Το cookie αυτό λήγει 2 χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας

 

Cookies Τρίτων Μερών

Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και να σας βοηθήσουμε να αλληλεπιδράσετε με τους λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιστοσελίδα μας μπορεί να ενσωματώνει περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.) ή συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Την παρούσα στιγμή η ιστοσελίδα μας δε χρησιμοποιεί cookies τρίτων μερών. Όταν επισκέπτεστε συνδέσμους ή/και ιστοσελίδες τρίτων μερών, εφαρμόζεται η πολιτική cookies αυτών των τρίτων μερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε με δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ εδώ.

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου (browsers) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο παρέχουν μέσα ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε μία από τις συσκευές σας.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες της Ιστοσελίδας μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας μέσω της Ιστοσελίδας μας. Σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση να μην απενεργοποιείται τα απολύτως απαραίτητα cookies.

Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείμενα Flash εφαρμογών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντικείμενα Flash εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησής του στην ιστοσελίδα της Adobe.


Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας:

Microsoft Windows Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Opera

Mobile συσκευές:

Android

Safari

Windows Phone

Blackberry

Αν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο περιηγητή, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες ρύθμισης των cookies στο τμήμα βοήθειας (support) του περιηγήτή σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων μερών:

Τί είναι οι παρόμοιες τεχνολογίες;

Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) και τα clear GIFs (μορφή ανταλλαγής γραφικών) είναι μικροσκοπικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης σας σε μία ιστοσελίδα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με cookies. Τα αντικείμενα Flash (τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα) είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας από μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe.

Web beacons και ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts)

Τα web beacons και οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και σε ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις.

Web beacons (ή “tags”) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις.

Οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες ιστοσελίδες και μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους συνδέσμους επιλέγετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα μας και να διαμορφώνουμε την Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του συστήματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των λειτουργιών κώδικα στο τμήμα βοήθειας (support) του περιηγήτή σας. Σημειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Απόρρητο

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτομερή περιγραφή της απορίας σας σχετικά με τα Cookies.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 24/1/2020