Εξάρχοντες

Β’ Βιολιά

Βιόλες

Βιολοντσέλα

Κοντραμπάσα

Φλάουτα