ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού ΕΛΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Χορού της ΕΛΣ βασίζεται στη φιλοσοφία της κίνησης ως μέσο ενδυνάμωσης της φαντασίας και της δημιουργικότητας των σπουδαστών καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων τόσο σε τεχνικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τεχνικές και καλλιτεχνικές φόρμες έκφρασης του κλασικού μπαλέτου και άλλων ειδών χορού.

Η εκπαίδευση δίνει έμφαση στη γνωριμία και κατανόηση της ιστορίας του χορού και των παραστατικών τεχνών και της εξέλιξής τους μέσα στο χρόνο. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και με άλλα είδη τέχνης, όπως εφαρμοσμένες ή οπτικοακουστικές τέχνες, με στόχο να εμπλουτίσουν τον αισθητηριακό τους κόσμο και την αντίληψή τους για την τέχνη του χορού.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες ενώ παράλληλα καλλιεργείται η κριτική τους ικανότητα σε σχέση με τις προσδοκίες τους για το επαγγελματικό τους μέλλον στον κλασικό ή/και σύγχρονο χορό. Παράλληλα, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές με άλλους Οργανισμούς σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Μέσω τέτοιων ανταλλαγών, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα του σύγχρονου δημιουργικού σύμπαντος και της θέσης τους μέσα σε αυτό.

Η εκπαίδευση στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της ΕΛΣ παρέχεται δωρεάν.

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

Στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής λειτουργούν Προπαρασκευαστικά και Επαγγελματικά τμήματα Χορευτών & Καθηγητών Χορού.

Τα Προπαρασκευαστικά τμήματα (για σπουδαστές 12-17 ετών) λειτουργούν ως φυτώριο προετοιμασίας για την εισαγωγή των παιδιών στα Επαγγελματικά.

Η φοίτηση στα Επαγγελματικά τμήματα χορευτών (για σπουδαστές άνω των 15 ετών) και καθηγητών χορού (για σπουδαστές άνω των 18 ετών) είναι τριετής. Στο τμήμα χορευτών φοιτούν σπουδαστές που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και στο τμήμα καθηγητών χορού φοιτούν σπουδαστές που έχουν απολυτήριο Λυκείου.

Οι σπουδαστές επιλέγονται σε ετήσια βάση μέσω ανοιχτής πρόσκλησης ακροάσεων. Όλα τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στα επαγγελματικά τμήματα της σχολής είναι:

Κλασικό Μπαλέτο

Σύγχρονος χορός

Ρεπερτόριο κλασικού μπαλέτου

Ρεπερτόριο σύγχρονου χορού

Pas de Deux

Ρυθμική

Αυτοσχεδιασμός & στοιχεία χορογραφίας

Διδασκαλία (για το τμήμα Καθηγητών χορού)

Ελληνικοί χοροί

Εφαρμοσμένη ανατομία & μυολογία

Θεωρία και ανάλυση τεχνικής μπαλέτου

Θεωρία και ανάλυση τεχνικής σύγχρονου χορού

Ιστορικοί & θεατρικοί χοροί (character)

Μουσική

Παιδαγωγική ψυχολογία (για το τμήμα Καθηγητών χορού)

Χορογραφία – Σύνθεση

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στα προπαρασκευαστικά τμήματα της σχολής είναι:

Κλασικό Μπαλέτο

Σύγχρονος χορός

Ρεπερτόριο κλασικού μπαλέτου / Pas de Deux

Ρυθμική