ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής λειτουργούν προπαρασκευαστικά και επαγγελματικά τμήματα Χορευτών & Καθηγητών Χορού.

Τα Προπαρασκευαστικά τμήματα (για σπουδαστές 12-15 ετών) λειτουργούν ως φυτώριο προετοιμασίας για την εισαγωγή των παιδιών στα Επαγγελματικά.

Η φοίτηση στα Επαγγελματικά τμήματα (για σπουδαστές άνω των 15 ετών) χορευτών και καθηγητών χορού είναι τριετής. Στο τμήμα Χορευτών φοιτούν σπουδαστές που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και στο τμήμα καθηγητών χορού φοιτούν σπουδαστές που έχουν απολυτήριο Λυκείου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στη σχολή είναι:
Κλασικό Μπαλέτο
Σύγχρονος χορός
Ρεπερτόριο κλασικού μπαλέτου
Ρεπερτόριο σύγχρονου χορού
Pas de Deux
Ρυθμική
Αυτοσχεδιασμός & στοιχεία χορογραφίας
Διδασκαλία (για το τμήμα Καθηγητών χορού)
Ελληνικοί χοροί
Εφαρμοσμένη ανατομία & μυολογία
Θεωρία και ανάλυση τεχνικής μπαλέτου
Θεωρία και ανάλυση τεχνικής σύγχρονου χορού
Ιστορικοί & θεατρικοί χοροί (character)
Μουσική
Παιδαγωγική ψυχαγωγία (για το τμήμα Καθηγητών χορού)
Χορογραφία - Σύνθεση