Διοίκηση

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιώργος Κουμεντάκης

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Βασίλης Κ. Καραμητσάνης

Αντιπρόεδρος
Θέμελης Γλυνάτσης

Γραμματέας
Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Μέλος
Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Μέλος
Ελένη Σκάρκου

Διοικητική και Οικονομική Διευθύντρια
Μαρία Ανεστοπούλου