ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» (MIS 352485) που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)

Στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία»


Ανακοινώνεται ότι μεταφέρεται η ημερομηνία της εκδήλωσης Ατραπός - Έργα για όμποε και πιάνο της περιόδου 1935-1939


Ανακοινώνεται ότι μεταφέρονται οι δύο πρώτες παραστάσεις της Μποέμ, λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί και των έκτακτων μέτρων απαγόρευσης που έχουν ληφθεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή καλωσορίζει τον διακεκριμένο συνθέτη Γιώργο Κουμεντάκη, ο οποίος, από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα είναι υπεύθυνος για το καλλιτεχνικό-αναπτυξιακό πρόγραμμα της δεύτερης σκηνής της ΕΛΣ, στις νέες εγκαταστάσεις της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.


Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των επιτυχόντων της ακρόασης έκτακτων χορωδών, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες της χορωδίας σε θέσεις SOPRANO, MEZZO, TENORE και BASSO σε προσεχείς παραγωγές. Η συμμετοχή των επιτυχόντων σε κάθε παραγωγή θα γίνεται κατά την κρίση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ και με γνώμονα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και λοιπές καλλιτεχνικές παραμέτρους κάθε έργου.

Η ημερίδα του προγράμματος "Η Όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία" που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" θα διεξαχθεί στο θέατρο Ολύμπια, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 12.00.