ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για έκτακτους χορωδούς, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες της χορωδίας σε θέσεις SOPRANO, MEZZO, TENORΕ και BASSO, σε προσεχείς παραγωγές.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (6) για πρακτική άσκηση στον τομέα διεθνών χορηγιών, διάρκειας έως έξι (6) μηνών σε προπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναζητά οδηγούς σκηνής (stage managers) για την κάλυψη αναγκών των παραγωγών της εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2014-2015.


Το Studio Όπερας της ΕΛΣ προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη έως επτά (7) θέσεων φοίτησης από νέους μονωδούς, για την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015.