ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία (1) θέση κορυφαίου Β’ στα πρώτα Βιολιά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2013 - 2014, σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό.

Μετά την ακρόαση των υποψηφίων η επιτροπή κατέληξε στην επιλογή των παρακάτω παιδιών (με αλφαβητική σειρά)

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Πίνακας επιτυχόντων για το Opera Studio

Μετά και τον Β΄ γύρο ακροάσεων των υποψηφίων στις 25/10/2013 η Επιτροπή αποφάσισε την επιλογή των πιο κάτω αναφερόμενων καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά)

Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», προκηρύσσει ακροάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ορχήστρα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ.

Μετά την ακρόαση των υποψηφίων η επιτροπή αποφάσισε την επιλογή των πιο κάτω αναφερόμενων καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά)

Ονομαστική κατάσταση συμμετέχοντων στην ακρόαση του Opera Studio την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, στις 12.30 μ.μ.

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 στις 09.00, μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο BBC 4 εκτενές ρεπορτάζ για την Εθνική Λυρική Σκηνή