Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»"

 «Υπ. αριθμ. 3537/26-07-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Δείτε την Διακήρυξη του διαγωνισμού εδώ

Δείτε την Προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ