Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής"

 Υπ. αριθμ. 3564/27.07.2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  και αντικείμενο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» με εκτιμώμενη αξία 173.290,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 173.290,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

 

Δείτε την Διακήρυξη του διαγωνισμού εδώ

Δείτε την Προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ