Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Συνάντηση Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ΕΛΣ με τα πρωτοβάθμια Καλλιτεχνικά Σωματεία της ΕΛΣ με θέμα «Δικαιώματα εγγραφής, αναπαραγωγής, μετάδοσης καλλιτεχνικών παραγωγών»

 

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας μεταξύ της Διοίκησης της ΕΛΣ, παρουσία αυτή τη φορά και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη, και των πρωτοβάθμιων καλλιτεχνικών Σωματείων της ΕΛΣ με αντικείμενο την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα εγγραφής, αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό και μετάδοσης των καλλιτεχνικών παραγωγών του οργανισμού. Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ, με στόχο να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ανακύψει εν μέσω της κρίσης της πανδημίας και της ανάγκης περαιτέρω προβολής του οργανισμού μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως άλλωστε γίνεται από τα περισσότερα μεγάλα λυρικά θέατρα του κόσμου. 

Κοινός στόχος  είναι η επίτευξη ενιαίας πολιτικής αμοιβών για το σύνολο των συνεργαζόμενων καλλιτεχνών της ΕΛΣ, ώστε να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση της προσφοράς τους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, σε πλαίσιο καλόπιστης συνεργασίας, ήταν τα παρακάτω:

  • Ισότιμη μεταχείριση των καλλιτεχνών που συνδέονται με την ΕΛΣ με συμβάσεις έργου,  με τους καλλιτέχνες που εργάζονται στην ΕΛΣ, βάσει όσων προβλέπονται στην ήδη υπογεγραμμένη ΣΣΕ.
  • Εξειδίκευση και εκσυγχρονισμός των όρων των συμβάσεων που αφορούν στα θέματα μετάδοσης και αναμετάδοσης στο διαδίκτυο (on demand, GNO TV, κλπ).

Η διοίκηση της ΕΛΣ, η οποία προχώρησε, εν μέσω της πανδημίας, στη δημιουργία της GNO TV, για να προσφέρει τη δυνατότητα στον οργανισμό να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, προβάλλοντας το έργο της στην Ελλάδα και διεθνώς και, κυρίως, προσφέροντας συνεργασία σε εκατοντάδες καλλιτέχνες, τεχνικούς, κλπ, επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα καλλιτεχνικά Σωματεία της ΕΛΣ αναγνώρισαν την ανάγκη να βρεθούν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ισονομία, την αξιοπρέπεια και το δημόσιο συμφέρον.

Καλούμε όλα τα Σωματεία της ΕΛΣ να προσέλθουν μετά το πέρας δύο εβδομάδων, σε διάλογο με την Διοίκηση της ΕΛΣ, συμβάλλοντας με τις προτάσεις και τις απόψεις τους στην εποικοδομητική επίλυση των σημαντικών αυτών θεμάτων.