Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων, που αφορά τις ακροάσεις για την πλήρωση 2 κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Τρομπέτα και Όμποε)

 

Δείτε αναλυτικά την ονομαστική κατάσταση, τις ημερομηνίες και ώρες των ακροάσεων εδώ