Εξάρχοντες

Α’ Βιολιά

Βιόλες

Βιολοντσέλα

Κοντραμπάσα

Άρπες

Φλάουτα