SEASON 2021/22

Opera / Alternative Stage

Bibilolo

Marc Monnet / Arno Fabre
November 2021
Opera / Stavros Niarchos Hall

Sonya Yoncheva

November 2021
Opera / Stavros Niarchos Hall

Axion Esti

Mikis Theodorakis - Odysseus Elytis
October 2021
Opera / Alternative Stage

Synthesis

Tzeni Argyriou, Vassilis Gerodimos
October 2021
Opera / Stavros Niarchos Hall

Despo • Greek Dances

Paolo Carrer - Nikos Skalkottas
October 2021
Opera / Acropolis Museum | National Museum of Contemporary Art Athens (EMST) | Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) | Greek National Opera

MicroDances / Athens

October 2021
Opera / Alternative Stage

Capodistrias: Monodrama of a secret life

Calliope Tsoupaki
October 2021
Opera / Stavros Niarchos Hall

7 Deaths of Maria Callas

Marina Abramović
September 2021