Coaching

Studienleiter
Sofia Tamvakopoulou

Répétiteurs-Coaches (Soloists)
Chryssanthos Alissafis
Irini Antoniadou
Nikos Vasileiou
Frixos Mortzos
Maria Neophytidou
Christis Sakellaridis
Marilena Souri
Sofia Tamvakopoulou
Domna Halari

Répétiteurs (Ballet)-Pianists
Eris Moustidi-Meloyannidi
Anastasios Chamilakis

Répétiteurs (GNO Ballet School)-Pianists    
Zelitska Karanovitz
Giorgos Kontovas
Betty Santamouri
Loukas Tsolakian