Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής

 

Σε συνέχεια της αριθμ. ΥΠΠΟΑ 23/12/2022/Α.Π: 633895 Απόφασης – Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής, σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση των ως άνω θέσεων 

αρχίζει 19 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και λήγει 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή

 

Έντυπα αιτήσεων,  μπορεί να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ www.nationalopera.gr . (κατεβάστε την αίτηση από εδώ)

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν να το κάνουν, με τους εξής τρόπους :

α) αυτοπροσώπως κατόπιν τηλ ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00π.μ-2.00μ.μ (τηλ. 2130885791 κα Μαρία Αγγελοπούλου)στο γραφείο της Ορχήστρας , που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, 5Α όροφος (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364,τκ.17674 Καλλιθέα),

β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσης τους να είναι μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια  υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητάς του καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (με την αίτηση), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο (Σταθερό ή/και κινητό), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για  2 ή 3 οργανικές θέσεις, οφείλει να συμπληρώσει  2 ή 3 διαφορετικές αιτήσεις

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή.

 

Εξεταστέα Ύλη

    Η εξεταστέα ύλη σύμφωνα με το Π.Δ. 76/93,  ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/99, θα περιλαμβάνει τα εξής:

1) Ένα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό (ολόκληρο)

Κατηγορία 3η

Α) Ι Βιολιά, Κορυφαίος Α΄

MOZART: Ένα (1) από τα κοντσέρτα: Νο 3 (σε σολ μειζ) KV 216, Νο 4 (σε ρε μειζ) KV 218, No 5 (σε λα μειζ) KV 219, με καντέντσα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Η

Α) Ι Βιολιά, Κορυφαίος Β΄:

 MOZART: Ένα (1) από τα κοντσέρτα: Νο 3 (σε σολ μειζ) KV 216, Νο 4 (σε ρε μειζ) KV 218, No 5 (σε λα μειζ) KV 219, με καντέντσα

Β) ΙΙ Βιολιά, Κορυφαίος Β’:

MOZART:  Ένα (1) από τα κοντσέρτα: Νο 3 (σε σολ μειζ) KV 216, Νο 4 (σε ρε μειζ) KV 218, No 5 (σε λα μειζ) KV 219, με καντέντσα

Γ) Βιολοντσέλα, Κορυφαίος Β΄:

HAYDN:  Κοντσέρτo σε ρε μειζoνα, με καντέντσα.

Δ)Κοντραμπάσο, Κορυφαίος Β΄:

Ένα (1) από τα κοντσέρτα: K. DITTERSDORF (με καντέντσα), G. BOTTESINI (με καντέντσα), S. KOUSSEVITSKY

Ε)Φαγκότο με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο, Κορυφαίος Β’:

MOZART: Κοντσέρτο KV 191 σε σι ύφεση μείζονα, με καντέντσες

2) Ένα μουσικό έργο κατ΄ επιλογή του υποψηφίου.

     Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν σε 2 αντίτυπα το κατ΄ επιλογήν τους μουσικό έργο.

3) Την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ΄ επιλογή της Επιτροπής, από τα δυσκολότερα μουσικά μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλολογίας.

 Τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ www.nationalopera.gr από τις 19 Ιανουαρίου 2023 έως και 17 Φεβρουαρίου 2023:

  • (κατεβάστε τα ορχηστρικά για τα πρώτα βιολιά Κορυφ. Α΄3η κατηγ. από εδώ) Επισήμανση - Στο παράδειγμα Swan Lake, στη σελίδα 133, διαγράφονται τα τρία πρώτα συστήματα. Έτσι μετά τη σελίδα 132, συνεχίζουμε στο τέταρτο και πέμπτο σύστημα της σελίδας 133.
  • (κατεβάστε τα ορχηστρικά για τα πρώτα βιολιά Κορυφ. Β΄4η κατηγ. από εδώ)
  • (κατεβάστε τα ορχηστρικά για τα δεύτερα βιολιά Κορυφ. Β΄4η κατηγ. από εδώ)
  • (κατεβάστε τα ορχηστρικά για τα βιολοντσέλα Κορυφ. Β΄4η κατηγ. από εδώ) Επισήμανση - Στο παράδειγμα Tristan und Isolde, το τελευταίο σύστημα παραμένει στο κλειδί του Ντο και όχι στο κλειδί του Φα, όπως αναγράφεται στο δεύτερο μέτρο.
  • (κατεβάστε τα ορχηστρικά για τα κοντραμπάσα Κορυφ. Β΄4η κατηγ. από εδώ)
  • (κατεβάστε τα ορχηστρικά για τα φαγκότα με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο Κορυφ. Β΄4η κατηγ. από εδώ)

 

 

4) Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:                        

Με νεότερη ανακοίνωση που θα βγει στην ιστοσελίδα  της Ε.Λ.Σ. www.nationalopera.gr, μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα ανακοινωθούν: οι ακριβείς ημερομηνίες ακροάσεων για τους υποψηφίους, καθώς και η σειρά και η ώρα προσέλευσης κάθε υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με αλφαβητική σειρά.

 

          Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το δικό τους πιανίστα (συνοδό).

Τόπος ακρόασης:

 Αίθουσα δοκιμών της Ο.Λ.Σ. στον 5ο όροφο του κτηρίου της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, 5Α όροφος (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364,τκ.17674 Καλλιθέα) .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.

κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 213 088 5791