Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι ( 6) κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής

 

Διαβάστε την Προκήρυξη των διαγωνισμών εδώ

Διαβάστε την Περίληψη της Προκήρυξης εδώ