Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 12896/28.12.2022 και τίτλο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 12896/28.12.2022 και τίτλο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις Διακήρυξης του διαγωνισμού εδώ