Μπαλέτο / Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

3 Rooms

Τρίπτυχο χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν
Μάιος 2022