ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Events / Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

The Artist on the Composer

Τρίτη ανάθεση: Ιωάννα Πανταζοπούλου | A Summer Evening
Σεπτέμβριος 2023