Παραστάσεις για παιδιά / Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

To αηδόνι του αυτοκράτορα

Λένα Πλάτωνος
Οκτώβριος 2019 - Ιανουάριος 2020