ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φίλες και φίλοι το πρόγραμμα του Κύκλου Μάνος Χατζιδάκις για το 2018/19 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 03 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση ενδιαφέροντος στο εργαστήριο πρακτικής έρευνας, Transmedia Labworks με αντικείμενο τη σχέση μεταξύ Όπερας και Ψηφιακών Τεχνών, Διαδραστικών Μέσων και Προγραμματισμού.

Ανακοινώνονται με αλφαβητική σειρά τα αποτελέσματα της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, για την επιλογή νέων πιανιστών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις συναυλίες νέων καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ, τον Νοέμβριο του 2018.

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Ε.Λ.Σ.», προϋπολογισμού 59.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»