ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Ε.Λ.Σ.», προϋπολογισμού 59.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Σήμερα, Σάββατο 9 Ιουνίου, ξεκινά η προπώληση για την Κάρμεν με τη σταρ μέτζο σοπράνο Ανίτα Ραχβελισβίλι στον ρόλο του τίτλου. Το αριστούργημα του Μπιζέ θα παρουσιαστεί στις 27, 28, 29, 31 Ιουλίου στο Ηρώδειο.