Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

 

Σε συνέχεια της αριθμ. ΥΠΠΟ 16/11/2023/Α.Π: 545834 Απόφασης – Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων:

Α. 2ης Κατηγορίας
α. Μία (1) θέση Εξάρχοντος
Β. 3ης Κατηγορίας
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στην Άρπα
Γ. 4ης Κατηγορίας
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στους Οξύαυλους (Όμποε) με υποχρέωση για αγγλικό κόρνο (κορν ανγκλέ)

μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής.
Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση των ως άνω θέσεων

αρχίζει 30 Νοεμβρίου 2023,
ημέρα Πέμπτη

και

λήγει 29 Δεκεμβρίου 2023,
ημέρα Παρασκευή

 

Έντυπα αιτήσεων,  μπορεί να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ www.nationalopera.gr . (κατεβάστε την αίτηση από εδώ)

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν να το κάνουν, με τους εξής τρόπους :

α) αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00π.μ-2.00μ.μ (τηλ. 2130885791 κα Μαρία Αγγελοπούλου)στο γραφείο της Ορχήστρας , που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, 5Α όροφος (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364,τκ.17674 Καλλιθέα), ή στο Πρωτόκολλο της Λυρικής Σκηνής (τηλ. 2130885860) από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00π.μ-2.00μ.μ που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, 5Α όροφος (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364,τκ.17674 Καλλιθέα)

β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσης τους να είναι μέχρι και τις 29/12/2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια  υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητάς του καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (με την αίτηση), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο (Σταθερό ή/και κινητό), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή.

 

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη σύμφωνα με το Π.Δ. 76/93,  ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/99, θα περιλαμβάνει τα εξής:

1) Ένα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό (ολόκληρο)

Κατηγορία 2η

Α) Εξάρχοντας

MOZART: Ένα (1) από τα κοντσέρτα: Νο 3 (σε σολ μειζ) KV 216, Νο 4 (σε ρε μειζ) KV 218, No 5 (σε λα μειζ) KV 219, με καντέντσα

    Κατηγορία 3η

Β) Άρπα, Κορυφαίος Α΄:

 DITTERSDORF:  Κοντσέρτο για Άρπα σε λα μείζονα ολόκληρο

Κατηγορία 4Η

Γ) Όμποε, με υποχρέωση για αγγλικό κόρνο (κορν ανγκλέ) 

 Κορυφαίος Β΄:

 MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μειζ ολόκληρο με καντέντσα

2) Ένα μουσικό έργο κατ΄ επιλογή του υποψηφίου.

     Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν σε 2 αντίτυπα το κατ΄ επιλογήν τους μουσικό έργο.

3) Την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ΄ επιλογή της Επιτροπής, από τα δυσκολότερα μουσικά μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλολογίας.

 Τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ www.nationalopera.gr:

από τις 15 Δεκεμβρίου 2023 έως και 13 Ιανουαρίου 2024:
(κατεβάστε τα ορχηστρικά για τον Εξάρχοντα 2η κατηγ. από εδώ)

01. Strauss Rich. - Ein Heldenleben
02. Strauss Rich. - Le bourgeois Gentilhomme
03. Tchaikovsky p. I - Swan Lake (3 excerpts)
04. Schumann - Symphony No 2
05. Tchaikovsky - Nutcracker - casse noisette
06. Brahms - Symphony No.4
07. Wagner - Siegfried
08. Mozart - La Nozze di Figaro - Ouverture

 

από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 έως και 27 Ιανουαρίου 2024:
(κατεβάστε τα ορχηστρικά για την Άρπα Κορυφ. Α΄3η κατηγ. από εδώ)

από τις 12 Φεβρουαρίου 2024 έως και 13 Μαρτίου 2024:
(κατεβάστε τα ορχηστρικά για το Όμποε, με υποχρέωση για αγγλικό
κόρνο (κορν ανγκλέ) Κορυφ. Β΄4η κατηγ
. από εδώ)

 

4) Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:
2η Κατηγορία
1. Μία (1) θέση Εξάρχοντα / Κοντσερτίνο Ημερομηνία 18-1-2024 Ώρα: 10:00 πμ.                                                    

3η Κατηγορία
1. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στην Άρπα Ημερομηνία 2-2-2024 Ώρα: 10:00 πμ.

4η Κατηγορία
1. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα Όμποε Ημερομηνία 14-3-2024 Ώρα: 10:00 πμ.

και 15-3-2024 Ώρα: 10:00 πμ.

           

Με νεότερη ανακοίνωση που θα βγει στην ιστοσελίδα  της Ε.Λ.Σ. www.nationalopera.gr, μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα ανακοινωθούν: η σειρά και η ώρα προσέλευσης κάθε υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με αλφαβητική σειρά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το δικό τους πιανίστα (συνοδό).

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών της Ο.Λ.Σ. στον 5ο όροφο του κτηρίου της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, 5Α όροφος (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364,τκ.17674 Καλλιθέα) .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 213 088 5791
ή στο Πρωτόκολλο της Λυρικής Σκηνής (τηλ. 2130885860)

 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την περίληψη της Προκήρυξης εδώ