Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2024-2025»

Υπ. αριθμ. 3061/27-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν ελεύθερο επαγγελματία ως εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2024-2025», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027

 

Διαβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ