Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση τροποποίησης ανάθεσης / ΩΡΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΜΚΕ

 

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της απευθείας ανάθεσης (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 9767/15.06.2023 τροποποίηση της απόφασης ανάθεσης) στην εταιρεία «ΩΡΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΜΚΕ» (ΑΦΜ: 997169295, ΔΟΥ: Ψυχικού) για παροχή υπηρεσιών χορογραφίας και εξασφάλισης συμμετοχής καλλιτεχνών του μουσικού παραμυθιού «Ονειροχρόνος», που θα λάβει χώρα ε τρεις (3) παραστάσεις στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στις 16, 17, 18 Ιουνίου 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

espa