Σάββατο, 06 Μαϊος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, περιοχή Κυψέλης (Τουρκοβούνια) περικλειόμενο

από τις

οδούς Καυκάσου, Φλωρή και Λαχανά, επιφανείας 1.586,71 τ.μ.

Το  ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» (ΑΦΜ 090196690) ανακοινώνει την προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την πώληση οικοπέδου εμβαδού 1.586,71 τ.μ που βρίσκεται στο Ο. Τ. 84066, περικλειόμενο από τις οδούς Καυκάσου, Φλωρή και Λαχανά στην περιοχή Κυψέλη (Τουρκοβούνια) του Δήμου Αθηναίων, άρτιο και οικοδομήσιμο, αντικειμενικής αξίας ποσού και ελάχιστη τιμή προσφοράς € 3.107.013,01.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να λάβουν γνώση των όρων προκήρυξης ανατρέχοντας στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο.

Ημερομηνία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών: Δευτέρα, 29/05/2023 9:00- 15:00 ώρα Ελλάδος, στην έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην Καλλιθέα Αττικής, στο ΚΠΙΣΝ επί της λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού, αριθμός 364 και στον όροφο 5Α.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Δείτε τους όρους της προκήρυξης εδώ