Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση ανάθεσης / ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 5617/10.06.2022 Απόφαση ανάθεσης) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ» (ΑΦΜ: 997169295, ΔΟΥ: Ψυχικού) για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας και χορογραφίας και την εξασφάλιση συμμετοχής των καλλιτεχνών/εκτελεστών του μουσικού παραμυθιού «Οι φασουλήδες με το ρόπαλο», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στον Πολυχώρο Πολιτισμού στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 17, 18, 19 Ιουνίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

footer