Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση τροποποίησης ανάθεσης / Floating Orchard Theatre Company ΑΜΚΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της απευθείας ανάθεσης (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 5516/09.06.2022 τροποποίηση της απόφασης ανάθεσης) στην εταιρεία «Floating Orchard Theatre Company ΑΜΚΕ» (ΑΦΜ: 996670451, ΔΟΥ: Α’ Πειραιά) για την εξασφάλιση συμμετοχής των δημιουργών και καλλιτεχνών/εκτελεστών του μουσικού παραμυθιού «Πού πάνε τα παιχνίδια», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στο Μουσείο Παιχνιδιών Παλαιού Φαλήρου, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 17, 18, 19 Ιουνίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

footer