Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021

Αλλαγή στην ώρα έναρξης του Καρυοθραύστη της 31ης Δεκεμβρίου

 Ανακοινώνεται ότι η ώρα έναρξης της παράστασης Καρυοθραύστης της 31ης Δεκεμβρίου ορίζεται στις 19.00.