Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021

Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς / Θεατρική ομάδα BUG ΑΜΚΕ

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 2131/07.05.2021 Επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), προσκλήθηκε η εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων «Θεατρικής ομάδας BUG ΑΜΚΕ να υποβάλλει οικονομική προσφορά για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής παραγωγής των Παραστάσεων του Πολιτιστικού Λεωφορείου με  τίτλο «Στην Πλατεία» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λυρικός Νότος.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικές Παραστάσεις» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA