Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021

Ανακοίνωση ανάθεσης / Θεατρική ομάδα BUG ΑΜΚΕ

 

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 2244/14.05.2021 Απόφαση ανάθεσης) στην εταιρεία «Θεατρική ομάδα BUG ΑΜΚΕ»  (ΑΦΜ: 997432169), για την καλλιτεχνική  παραγωγή της δράσης των Παραστάσεων του Πολιτιστικού Λεωφορείου με την επωνυμία «Στην Πλατεία».

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας είναι η καλλιτεχνική  παραγωγή της δράσης των Παραστάσεων του Πολιτιστικού Λεωφορείου με την επωνυμία «Στην Πλατεία» ως εξής: Τρεις (3) παραστάσεις σε επιλεγμένους χώρους των δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021 και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες 18-19-20 Ιουνίου 2021 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Λυρικός Νότος» (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19).

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά Παραστάσεις» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

LOGOESPA