Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Συντονισμού της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Συντονισμού της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία".

Δείτε την απόφαση του Δ.Σ. εδώ