Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς / «Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας»

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 971/15.02.2021 επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση),
προσκλήθηκε η ατομική επιχείρηση οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων «ARTE ATENE– ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» να υποβάλει οικονομική προσφορά για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών και συντελεστών για τις ανάγκες του Μουσικού Παραμυθιού «Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας» που θα λάβει χώρα την καλλιτεχνική περίοδο
2020-2021.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA