Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 130/12-01-2021 και τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ»

 Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ. 130/12-01-2021 Διακήρυξης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ»

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις εδώ