Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο "Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ"

Υπ. αριθμ. 130/12.01.2021 διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ» με εκτιμώμενη αξία 49.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 66.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε την διακήρυξη εδώ

Διαβάστε την υπεύθυνη δήλωση εδώ