Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΝΑ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στις  14/9/2020 για μία (1) θέση μουσικού στα Κόρνα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της, κατά την καλλιτεχνική περίοδο από 17/9/2020 – 25/4/2021.  

Πρόγραμμα ακρόασης. Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο: RICHARD STRAUSS Κοντσέρτο για κόρνο Νο 1 ολόκληρο.
2.  Ένα έργο επιλογής του υποψηφίου
3. Αποσπάσματααπό ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης: 14/9/2020- Ώρα: 10:00 π.μ.
Τόπος ακρόασης: Αίθουσα δοκιμών της Ο.Λ.Σ., στον 5ο όροφο του κτηρίου της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

    Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με αλφαβητική σειρά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, (κ. Μαρία Αγγελοπούλου, τηλ. 2130885791), προκειμένου να μάθουν την ώρα που θα διαγωνισθούν από 9/9/2020 έως και 11/9/2020.

    Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα κοντσέρτα με πιανίστα (συνοδό) δικής τους επιλογής. 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (τηλ. 2130885860) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων, από 7/8/2020  μέχρι και  7/9/2020 (Δευτέρα - Παρασκευή, από 08.30 έως 14.30).

    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού. Οι τίτλοι σπουδών καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση.  Επίσης πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί μαζί με την αίτηση η δήλωση συγκατάθεσης.
   
Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (ΕΡΤ, Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν  στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

Πληροφορίες: Γραφείο Ο.Λ.Σ. (Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 2130885791).

 

Δείτε την αίτηση εδώ

Δείτε την δήλωση συγκατάθεσεις εδώ