Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο την "Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ"

 «Υπ` αριθμ. 2902/29-07-2020 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ» με εκτιμώμενη αξία 360.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)- Δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 360.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)»

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε το espd-request εδώ

Δείτε το Τεύχος- Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης εδώ