Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διοικητικού και Οικονομικού Διευθυντή

 

H Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 Α του ν. 2273/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4415/2016, θέση Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή.

 Δείτε την προκήρυξη εδώ