Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 41.000,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ’ αριθμ. 304/24-01-2020 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 41.000,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Διακήρυξη 2020

Έντυπο Υπ. Δήλωσης