Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 54.852,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 Υπ’ αριθμ. 305/24-01-2020 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία  54.852,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Διακήρυξη

 Έντυπο Υπ.Δηλωσης