Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 

Υπ’ αριθμ. 4848/31-10-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία  44.506,80 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 15.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

2019_sidera.pdf

teyd.docx