Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 32.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 15.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Παραγωγή και εκτύπωση των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ’ αριθμ. 4887/04-11-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 32.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 15.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Παραγωγή και εκτύπωση των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

2019_entypa.pdf

teyd.docx