Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019

Επαναπροκήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ. αριθμ. 4461/09-10-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 49.277,00  Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

diakirixi.pdf

prokirixi.pdf

teyd.docx