Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ’ αριθμ. 3368/02-08-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία  49.984,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

2019_diagonismos_promitheias.pdf

TEYD.docx