Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ. αριθμ. 3362/02-08-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 54.012,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

2019_diakirixi_metaforas.pdf

2019_prokirixi_metaforas.pdf

TEYD.docx