Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης για το σχολικό έτος 2013-2014»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 των Πράξεων με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία», που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ), oι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού πατήστε εδώ