Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήματα ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον υπ. αριθμ. 181/ 21-01-2014 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό

Για να κατεβάσετε την Παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήματα ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον υπ. αριθμ. 181/ 21-01-2014 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό πατήστε εδώ.