Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής πατήστε εδώ.