Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014

Διευκρινίσεις για την Απόφαση - Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΒΙΕΚΓ - ΖΧ2) για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής

Σε συνέχεια της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/50597/6402/5463/291/26-2-2014 Απόφασης – Προκήρυξης (ΑΔΑ: ΒΙΕΚΓ – ΖΧ2) για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής, σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ξεκινά στις 4-3-2014 και λήγει στις 2-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.